VÝHODY  PBSERUM

OPROTI  LIPOLYTICKEJ  TERAPII

S  KYSELINOU DEOXYCHOLOVOU A S PHOSPHATIDYLCHOLÍNOM  
 

1.
PBSERUM SÚ ENZÝMY NEŽIVOČÍŠNEHO NEALERGENNÉHO PôVODU
- LYÁZA, LYPÁZA, COLLAGENÁZA S MEDICÍNSKOU KVALITOU

2.
PBSERUM APLIKÁCIA JE BEZ RIZIKA V POROVNANÍ S INÝMI LIPOLYTIKAMI

3.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA VZNIKU NEKRÓZY, ODUMRETIA KOŽNÉHO TKANIVA

4.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA POŠKODENIA NERVOV

5.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA NARUŠENIA MIMIKY PACIENTA,
BEZ VZNIKU NEROVNOMERNÉHO ÚSMEVU PACIENTA

6.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA NARUŠENIA SLABOSTI TVÁROVÝCH SVALOV

7.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA POŠKODENIA TKANIVA

8.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA NARUŠENIA KOŽE

9.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA VZNIKU VREDOV NA KOŽI, ZJAZVENIA

10.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA POŠKODENIA NERVOV SÁNKY

11.
PBSERUM JE BEZ RIZIKA VZNIKU ALERGICKÝCH REAKCII
 
 
 


PRI POUŽITÍ PBSERUM
NEEXISTUJÚ RIZIKÁ AKO PRI POUŽITÍ LYPOLITÍK


PRI LYPOLITICKEJ  TERAPII S  INÝMI PRODUKTAMI,
KTORÉ OBSAHUJÚ KYSELINU DEOXYCHOLOVÚ A PHOSPHATIDYLCHOLÍN

EXISTUJÚ TIETO RIZIKA:


INFO Z PRÍBALOVHO LETÁKU
PRI APLIKÁCII KYSELINY DEOXYCHOLOVEJ

 

Nasledujúci zoznam uvádza vedľajšie účinky pri použití LYPOLITÍK , ktoré sa pozorovali s nasledujúcou častosťou výskytu: 
 

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
Vedľajšie účinky pri ktorých nie je známa častosť výskytu 
(nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
Väčšina pozorovaných vedľajších účinkov sa zlepšila počas 4-týždňového obdobia medzi jednotlivými cyklami liečby. Niektoré reakcie v mieste vpichu injekcie však môžu pretrvávať dlhší čas.